Bedrijf

Historie

Ons bedrijf is ontstaan in 1993. Laurence heeft toen het fruitteeltbedrijf overgenomen van Thomas Lagendijk. Hij had in die tijd een perceeltje frambozen en bramen; verder peren en open grond. De schuur rechts naast het huis is door hem gezet; het is nu onze fust- en sorteerruimte. Het schuurtje links naast het huis, een zgn betonschuurtje, was zijn “vergifhok”. Dat is nu onze kantine, beter bekend als “de Jachthut”. We hebben een deel van de bramen gerooid om ons huis te kunnen bouwen en zo konden we in april 1995 gaan wonen op ons bedrijf, als kersvers echtpaar! In die tijd was het bedrijf nog niet rendabel genoeg dus was Laurence parttime internationaal chauffeur. We hebben het bedrijf in de loop der jaren geïntensiveerd door het open land in te planten met voornamelijk kleinfruit en peren. De rode bes deed al snel zijn intrede op ons bedrijf. De appels gingen eruit en er kwamen pruimen en kersen voor in de plaats. We hebben wat grond bijgekocht in de Nolleweg en later op Luchtenburg (Oostdijk). Ook hebben we een aantal hectares in pacht. Op de pachtgronden telen we peren. Op de grond rond ons huis is al het kleinfruit te vinden. Het meeste in tunnels en onder regenkappen.  Zo hebben we in de loop der jaren een stabiel bedrijf opgebouwd met 2  pijlers: de peren en het kleinfruit.

Anno nu

Op dit moment  heeft Laurence een meer dan fulltime baan op het bedrijf. Iris is ook in de zaak gekomen. We hebben sinds een aantal jaren  3 vaste medewerkers, mensen met een wajong. Verder werken we met seizoen werkers; buiten de vakanties zijn dat meestal Polen en tijdens de vakanties scholieren en studenten. Onze oudste zoon Tom werkt sinds 2018 mee op ons bedrijf. Daar zijn we erg blij mee en hopen zo dat ons bedrijf ook in de toekomst kan blijven bestaan. Ons bedrijf is uiteraard GlobalGAP gecertificeerd. GlobalGAP staat voor Global Good Agricultural Practice. Binnen dit kwaliteitssysteem vallen de eisen aangaande voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit, die in Europees verband aan bedrijven in de agrarische sector worden gesteld. Naast deze eisen, neemt ZeeuwsGoud ook haar verantwoordelijkheid in de omgang met de natuur en milieu. Voor gewasbescherming geldt een strategie, waarbij uitsluitend chemische middelen worden gehanteerd als er geen biologische alternatieven zijn. In de strijd tegen plagen, worden natuurlijke vijanden ingezet om schadelijke organismen uit te schakelen.